cover-img

0 Đang theo dõi

"Cha Và Con": Tuổi Thơ Và Hành Trình Tìm Ánh Sáng Của Con | Sách hay | Nghề Giáo

"Giá như họ biết được đây là cuộc chia tay cuối cùng". " - Nhà văn Hồ Phương - tác giả cuốn tiểu thuyết "Cha và Con" về Bác Hồ và cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.

"Cha Và Con": Tuổi Thơ Và Hành Trình Tìm Ánh Sáng Của Con | Sách hay | Nghề Giáo
"Mãi Đừng Xa Tôi": Tiếng Kêu Đau Đớn Đến Xé Lòng Về Tình Yêu Và Hạnh Phúc | Sách hay | Nghề Giáo

Sẽ là một hành vi vô nhân tính trong thế giới này nếu có những người nhân bản được chăm sóc đặc biệt để đến lúc lấy nội tạng.

"Mãi Đừng Xa Tôi": Tiếng Kêu Đau Đớn Đến Xé Lòng Về Tình Yêu Và Hạnh Phúc | Sách hay | Nghề Giáo